Tag Archives: แผนบูรณาการ

ประชุมขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) รองรับแผนภาคแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ โรงแรมเนวด้า อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายสถิตย์ ศิริธรรมจักร รองศึกษาธิการภาค ๑๑ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษา (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) รองรับแผนภาคแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับ …

อ่านต่อ »