Tag Archives: ตั้งครรภ์

โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น “ Up To Me ชีวิตมีทางเลือก

  วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.เพ่ิมพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร มอบหมายนายสังวาลย์ ศรีโคตร รองศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น “ Up To Me ชีวิตมีทางเลือก ” กล่าวรายงานโดยนางณิชากร หาญคำมูล ผู้อำนวยการกลุ่ม  

อ่านต่อ »