...

ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ร่วมลงนามถวายพระพร

รายนามผู้ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ขอพระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นางกฤตพร ประมาชิด


ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวศิรินภา ไชยวงศ์คต


ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาววิไลศักดิ์ จำรักษา


ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวขวัญดาว ศรีชมภู


ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นางสุภาภรณ์ จันทร์สว่าง


ขอพระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตลอดกาลนานเทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นางปราณี สาไพรวัน


ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นายเวนิช แง่มสุราช


ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นายชวลิต ฉัตรไพบูลย์วัฒน์


ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า วงเวียน​ วงค์กะโซ่


ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นายอนุสิทธิ์ นนตระอุดร2018 © sakhon-peo.go.th ระบบลงนามถวายพระพร
พัฒนาโดย อนุสิทธิ์ นนตระอุดร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร