ข่าวกิจกรรม ศธจ.สกลนคร

ประกาศรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสกลนคร เรื่อง รายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 3 ปี 2562

อ่านต่อ »

ข้าราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร กิจกรรมในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561

วันพุธที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร โดยการนำของ ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร นายสังวาลย์  ศรีโคตร รองศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร  ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิ …

อ่านต่อ »

กศจ.สกลนคร บรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู 2561

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ดำเนินการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ กศจ.สกลนคร รอบที่ 1 จำนวน 43 อัตรา และครูตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 66 อัตรา  โดยมีศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร พ …

อ่านต่อ »

กศจ.สกลนคร ประกาศผลการคัดเลือกโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 61

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร (กศจ.สกลนคร) ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการครู สังกัด สพฐ. โดยรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งในวันที่ 1 ต.ค. 61 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร (แต่งกายด้วยชุดปฏิบัติราชการสีก …

อ่านต่อ »

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561

อ่านต่อ »

เชิญตรวจสอบรายชื่อและติดต่อขอรับเข็มเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตรครูอาวุโส ปี 2559

คุรุสภาจังหวัดสกลนคร เชิญตรวจสอบรายชื่อและติดต่อขอรับเข็มเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตร ครูอาวุโส ปี 2559 ที่คุรุสภาจังหวัดสกลนคร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2561

อ่านต่อ »

ตรวจติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในจังหวัดสกลนคร

ศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ได้จัดทำโครงการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในจังหวัดสกลนคร  เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหา ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รับแจ้งเหตุ และสายด่วน ๑๕๗๙ พร้อมทั้งดำเนินการแก้ไข และส่งเสริมสนับสนุน ประสานงานสถานศึกษาในการป …

อ่านต่อ »

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

กระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จัดงานฉลองเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ ณ สนามมิ่งเมือง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ในการนี้ ดร.เพ่ิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดฯ มีเด็ก เยาวชนและประชาชนเข้าร่วมงา …

อ่านต่อ »

โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม(การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี ๒๕๖๑) ระดับจังหวัด

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร จัดโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม (การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี  ประจำปี  ๒๕๖๑) ระดับจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่  ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ สนามกีฬาโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร  เพื่อสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการส่ …

อ่านต่อ »

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนครจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ขึ้นในวันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอ …

อ่านต่อ »