หนังสือราชการ

เอกสารรายงานการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1

ด้วย กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดนโยบายการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการศึกษา  ประจำปีงบประมาณ  2561 จำนวน 15 นโยบาย และได้แต่งตั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เร่งรัด กำกับ ติดตามนโยบาย ที่เป็นจุดเน้นพิเศษของกระทรวงศึกษาธิการ ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร จึงได้ประสานและขอความร่วมมือหน่วยงานในส …

อ่านต่อ »