ระเบียบ ข้อบังคับ

ประกาศกำหนดสถานที่ตั้งของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดสถานที่ตั้งของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2560

อ่านต่อ »

ประกาศการแบ่งหน่วยงานภายในศธภ.และศธจ.

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในศึกษาธิภาคและศึกษาธิการจังหวัด สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน 2560

อ่านต่อ »