ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสกลนคร เรื่อง รายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 3 ปี 2562

อ่านต่อ »

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการนายกฤษพงศ์ อยู่เย็น

ด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รายละเอียดแนบท้ายนี้

อ่านต่อ »

ข้าราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร กิจกรรมในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561

วันพุธที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร โดยการนำของ ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร นายสังวาลย์  ศรีโคตร รองศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร  ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิ …

อ่านต่อ »

โครงการสัมมนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ วันที่ ๑๗ พ.ย.๒๕๖๑

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ดร.เพ่ิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ วันเสาร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางการพัฒนาลูกเสือ การเตรียมลูกเสือเข้าแข่งขัน ตลอดจนฝึกทบทวนใ …

อ่านต่อ »

การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการผลิตและพัฒนากำลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ ของจังหวัดที่เป็นพื้นที่นำร่อง : จังหวัดสกลนคร

อ่านต่อ »

คู่มือการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่

1.วิชา นักดาราศาสตร์2.วิชา นักเดินทางไกล3.วิชา นักธรรมชาติวิทยา4.วิชา หัวหน้าคนครัว5.วิชา นักอุตุนิยมวิทยา6.วิชา ผู้จัดการค่ายพักแรม

อ่านต่อ »

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ

ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ให้ยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการพิจารณา ได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 5 – 9 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ

อ่านต่อ »

บัญชีรายชื่อตำแหน่งว่างเพื่อเรียกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2/2561

อ่านต่อ »