ข่าวประกาศ/คำสั่ง

ประกาศรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสกลนคร เรื่อง รายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 3 ปี 2562

อ่านต่อ »

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการนายกฤษพงศ์ อยู่เย็น

ด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รายละเอียดแนบท้ายนี้

อ่านต่อ »

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการงานรายเดือน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

ประกาศรับสมัครลูกจ้าง

อ่านต่อ »

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ

ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ให้ยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการพิจารณา ได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 5 – 9 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ

อ่านต่อ »

บัญชีรายชื่อตำแหน่งว่างเพื่อเรียกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2/2561

อ่านต่อ »

ประกาศผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2561 ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

อ่านต่อ »

กศจ.สกลนคร ประกาศผลการคัดเลือกโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 61

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร (กศจ.สกลนคร) ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการครู สังกัด สพฐ. โดยรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งในวันที่ 1 ต.ค. 61 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร (แต่งกายด้วยชุดปฏิบัติราชการสีก …

อ่านต่อ »

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561

อ่านต่อ »