โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น “up To Me ชีวิตมีทางเลือก” รุ่นที่ 2/2561

 

วันที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร มอบหมายนายชัยดำรงค์ เอกสุภาพันธ์ ผอ.โรงเรียนบ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ สพป.สกลนคร เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น “up To Me ชีวิตมีทางเลือก” รุ่นที่ 2/2561 มีผู้เข้าอบรมเป็นเยาวชนตำบลดงมะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร รวมจำนวน 102 คน ในการนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนคุ้มครองเด็ก จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

แสดงเพิ่มเติม

About กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน