โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น “up To Me ชีวิตมีทางเลือก” รุ่น 4

วันที่ 9 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร มอบหมายนายสุรเดช ปริโต รอง ผอ.โรงเรียนร่มเกล้า สพม.เขต 23 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น “up To Me ชีวิตมีทางเลือก” มีผู้เข้าอบรมเป็นเยาวชนตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร รวมจำนวน 112 คน ในการนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนคุ้มครองเด็ก จัดโดยกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

แสดงเพิ่มเติม

About กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน