เชิญตรวจสอบรายชื่อและติดต่อขอรับเข็มเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตรครูอาวุโส ปี 2559

คุรุสภาจังหวัดสกลนคร เชิญตรวจสอบรายชื่อและติดต่อขอรับเข็มเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตร ครูอาวุโส ปี 2559 ที่คุรุสภาจังหวัดสกลนคร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2561

About ประชาสัมพันธ์