สรุปจำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กศจ.สกลนคร

สรุปจำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กศจ.สกลนคร ระหว่างวันที่ 3-9 มกราคม 2562

About ประชาสัมพันธ์