สถิติจำนวนผู้สมัครคัดเลือกตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

สถิติจำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กศจ.สกลนคร ข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 2562

About ประชาสัมพันธ์