ประกาศ กศจ.สกลนคร เรื่องรับสมัครคัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษา

ประกาศ กศจ.สกลนคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

View Fullscreen

About ประชาสัมพันธ์