ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ

ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ให้ยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการพิจารณา ได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 5 – 9 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการView Fullscreen

About กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร โทรศัพท์ 042-711820 โทรสาร 042-712515