ประกาศผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2561 ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

View Fullscreen

About กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร โทรศัพท์ 042-711820 โทรสาร 042-712515