ประกาศการแบ่งหน่วยงานภายในศธภ.และศธจ.

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในศึกษาธิภาคและศึกษาธิการจังหวัด สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน 2560

View Fullscreen

About ประชาสัมพันธ์