ติดต่อเรา

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
ที่อยู่: ถนนศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์: 0-4271-2514 โทรสาร 0-4271-2515

www.sakhon-peo.go.th

แผนที่ตั้ง ศธจ.สกลนคร